Tuotteiden “Parasta ennen” -aika alkuperäisestä valmistuspäivästä on ilmoitettu tuotekortissa. Tuotteissa on säilyvyysaikaa jäljellä minimissään 30 % valmistajalta toimitetun varastoerän mukaisesti. Yleisesti tuo aika on 70 – 90%. Esimerkkinä 10 kk “Parasta ennen” -ajasta tuotteiden valmistajat takaavat jäljellä olevaksi ajaksi 3 kk mutta normaaleissa lähetyserissä aikaa on jäljellä 7-9 kk.

Crey Scale Oy ei välivarastoi tuotteita vaan hankkii tilauksiin tarvittavat tuote-erät pääasiassa suoraan valmistajilta. Näin taataan aina parhaimmat mahdolliset päiväykset toimitettaville tuote-erille.

“Parasta ennen” aika merkintä ei tarkoita elintarvikkeissa viimeistä käyttöpäivää (vrt. lihatuotteet yms.). Kyseessä on viitteellinen suositus, minkä ajan puitteissa elintarvikkeen maku ja rakenne ovat parhaimmillaan.